Projekt címe:

Vállalkozás fejlesztés eszközök beszerzése a ToolSiTEKft-nél

Kedvezményezett neve:

ToolSiTE Kft.

Projekt azonosító száma:

GINOP-1.2.9-20-2021-01081

Szerződött támogatás összege:

9 999 999.-Ft

Támogatás mértéke (%-ban):

70%

A projekt tartalmának bemutatása:

A székhelyen megvalósítandó pályázati beruházással célunk, hogy innovatív fejlesztéssel a versenyképességünket javítsuk, mellyel a helyi gazdaságban betöltött szerepünk is megerősödik, javul.

A beruházás több fő részből áll, a legfontosabb az eszközhiány leküzdése érdekében 2 db kétkaros kávéfőző, 2 db pizzadagasztó, 2 db pizzasütő, 9 db pénztárgép, 5-5 db pénztárgéphez tartozó bizonylatoló gép beszerzése összesen 7.245.150,-Ft értékben). A vevőink részéről felmerült a gépek bérbevételének igénye, ezek előzetes felmérése alapján határoztuk meg a fenti eszközöket. Az eszközök beszerzése bevétel növekedést eredményez, egyrészt a bérleti tevékenység fejlesztésével, másrészt a kiszolgálható ügyfél igények növekedésével. Végeredményben jobb ügyfél kiszolgálást eredményez, bővíti a potenciális megrendelők körét, a bevételt, és gyorsítja a munkavégzést.

A beruházás másik fontos eleme a megfelelő tudásanyag megszerzése az “Angol nyelv ismeret A11” című képzés keretében (nettó 120.000,-Ft értékben). A képzés a vállalkozás fejlődését, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését segíti elő azzal, hogy a mai világban nélkülözhetetlen idegen nyelvi ismereteket alapszinten átadja a munkatársainknak.

A beruházás fontos eleme a munkabér támogatás (6.920.565,-Ft értékben). A gazdasági visszaesés következtében egyre nagyobb gondot okoz a munkaerő növekvő anyagi terheinek kigazdálkodása és a munkaerő megtartása. A támogatás átmeneti segítséget nyújt az eszközbeszerzés miatti bevétel és hatékonyság növelés eléréséig.

A megvalósításhoz szükséges önerővel vállalkozásunk rendelkezik. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően.

Projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

2022.08.31.